LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 31/05/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/04/2023 - 31/05/2023
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 31/05/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/04/2023 - 31/05/2023
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma

Thiết kế giao diện (UX/UI) website bằng Figma
Ngày khai giảng: 31/05/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/04/2023 - 31/05/2023
Giờ học: 19h30 - 21h30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số & xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 25/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/04/2023 - 25/06/2023
Giờ học: 7h00 - 11h00 Thứ 7, Chủ nhật
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 30/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/05/2023 - 30/06/2023
Giờ học: 19h30 - 21h30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký