LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Aptech)
Ngày khai giảng: 08/08/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 08/08/2024
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 08/08/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/01/2023 - 08/08/2024
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 10/09/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 10/09/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Thông tin khác:
Đăng ký