LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Aptech)
Ngày khai giảng: 06/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 06/12/2023
Giờ học: Thứ 2, 4, 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 07/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/11/2023 - 07/12/2023
Giờ học: Thứ 3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 11/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/09/2023 - 11/12/2023
Giờ học: 17:30 - 19:30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma
Ngày khai giảng: 11/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/09/2023 - 11/12/2023
Giờ học: 17:30 - 19:30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký