LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/02/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 27/02/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 17:30 - 19:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình Back-end với PHP và MySQL
Ngày khai giảng: 06/03/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 04/03/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 19:30-21:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 21/03/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 19/03/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30-19:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 17/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 17/05/2024
Giờ học: 18:00-21:00, thứ 3, 5, 7.
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 17/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/01/2023 - 16/05/2024
Giờ học: Thứ 2, 4, 6, từ 18:00 - 21:00
Thông tin khác:
Đăng ký