LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình viên Quốc tế

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 18/06/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 18/06/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 19:30-21:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 26/06/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 26/06/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 19:30 - 21:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 04/07/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 04/07/2024
Giờ học: 18:00-21:00, thứ 3, 5, 7.
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 05/07/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 05/07/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 18:00-21:00
Thông tin khác:
Đăng ký