Việc làm
CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
  • GLASS EGG TUYỂN DỤNG 3D VEHIECLE TRAINEE
  • Cập nhật vào ngày:
  • Số lần xem: 804
  • Tác giả: cusc

Glass Egg - a Virtuos Studio tuyển dụng 3D 𝐕𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐞

Glass Egg - a Virtuos Studio
(REE Tower,17th Floor, 9 Doan Van Bo street, District 4 , Ho Chi Minh City, Vietnam)
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3D VEHIECLE TRAINEE
 
Thông tin khóa học:
- Thời lượng đào tạo: 3.5 tháng
- Một buổi học kéo dài 3 tiếng, học 5 ngày/ tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
- Khai giảng vào tháng 12/2023
 
Quyền lợi của trainee:
- Có trợ cấp hàng tháng 
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức tại Glass Egg
- Trau dồi kiến thức và kỹ năng thiết thực về ngành Đồ hoạ 3D Game mà Glass Egg đang áp dụng trong sản xuất
- Được đào tạo MIỄN PHÍ
 
Gửi CV + Portfolio về địa chỉ: recruitment@glassegg.com