Thiết kế nhãn đóng gói sản phẩm
Thiết kế nhãn đóng gói sản phẩm

 

1. Giới thiệu

Workshop "Thiết kế nhãn đóng gói sản phẩm" tập trung vào việc thiết kế bao bì cho một loại nước giải khát. Bắt đầu từ việc thiết kế các thành phần từ bản phác thảo tay với Adobe Illustrator và trình bày sản phẩm với Adobe Photoshop. Trong buổi Workshop này chúng ta sẽ tạo 2 nhãn sản phẩm, mô hình chai nước cũng như bao bì đựng thức uống này. Chuyên đề giúp cho người học đã biết cơ bản về Adobe Illustrator và Adobe Photoshop quen thuộc hơn với các công cụ cũng như kỹ thuật trong việc thiết kế các mẫu phục vụ cho việc đóng gói các sản phẩm.

2. Mục tiêu khóa học

Workshop giúp người học tiếp cận với quá trình thiết kế nhãn, bao bì cho sản phẩm, quen thuộc với việc sử dụng các công cụ thiết kế.

 • Hiểu rõ về quy trình thiết kế nhãn và bao bì cho sản phẩm
 • Sử dụng phần mềm Adobe Illustrator cho việc thiết kế nhãn và bao vì sản phẩm.
 • Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop trong việc trình bày sản phẩm thiết kế.

3. Chứng nhận: do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ cấp.

4. Điểm nổi bật

 • Học viên được tiếp cận với dự án thiết kế nhãn sản phẩm.
 • Học viên tích lũy được kinh nghiệm thực hành và có thể vận dụng ngay kiến thức đã học để thiết kế nhãn và bao bì sản phẩm mới.
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
 • Số lượng sinh viên của lớp học được bố trí không nhiều hơn 24 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực.

5. Thời gian đào tạo: 8 giờ

6. Đối tượng

 • Dành cho người yêu thích công việc thiết kế sản phẩm
 • Học viên có kiến thức căn bản về phần mềm Adobe Photoshop và Adobe Illustratror.

7. Nội dung các Workshop

 • Giới thiệu:
  • Các lớp bao bì
  • Quy trình thiết kế nhãn, bao bì
 • Thiết kế nhãn, mô hình chai nước:
  • Thiết kế nhãn từ bản phác thảo
  • Tạo mô hình chai nước
  • Áp dụng nhãn lên mô hình chai nước
 • Thiết kế bao bì và trình bày sản phẩm:
  • Hiểu về việc thiết kế bao bì
  • Thiết kế bao bì
  • Áp dụng bao bì lên sản phẩm trình bày
  • Chuẩn bị cho việc in ấn

Chương trình đang cập nhật . . .