Thiết kế Nội Ngoại thất 3D
Thiết kế nội ngoại thất 3D
 
 
1. Giới thiệu:

Khóa học Thiết kế nội ngoại thất 3D được thiết kế với hai nội dung chính là Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max và Kết xuất hình ảnh nội ngoại thất với V-Ray, nhằm hướng dẫn học viên hoàn chỉnh mô hình thiết kế nội ngoại thất 3D trong 100 giờ học.

Học phần Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max giúp người học làm quen với việc dựng mô hình, diễn hoạt và kết xuất. Các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, sáng tạo, trực quan hóa các sản phẩm thiết kế. và tạo một nền tảng tốt cho việc dựng mô hình chuyên sâu.

Học phần Kết xuất hình ảnh nội ngoại thất với V-Ray giúp người học làm quen với các công cụ, thiết lập trong V-Ray trong việc kết xuất hình ảnh nội thất, ngoại thất. Các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, sáng tạo, trực quan hóa các sản phẩm thiết kế và tạo một nền tảng tốt cho việc kết xuất các hình ảnh chất lượng.

 
2. Mục tiêu đào tạo: Thông qua khóa học Thiết kế nội ngoại thất 3D học viên sẽ tạo mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max và kết xuất hình ảnh nội ngoại thất với V-Ray với những sáng tạo của riêng mình với những kỹ năng:
 • Biết sử dụng phần mềm 3Ds Max trong việc dựng mô hình 3D, tạo chất liệu, thiết lập ánh sáng, đặt camera, hoạt ảnh và kết xuất.
  • Vận dụng các công cụ trong việc thiết kế mô hình 3D.
  • Vận dụng, phân tích tạo chất liệu cho các đối tượng khác nhau.
  • Vận dụng đặt ánh sáng cũng như góc camera cho việc hoạt ảnh, kết xuất hình ảnh nội thất, ngoại thất.
 • Biết sử dụng plug-ins V-Ray trong việc thiết lập thông số, tạo chất liệu, thiết lập ánh sáng và kết xuất hình ảnh.
  • Vận dụng các công cụ V-Ray.
  • Vận dụng, phân tích tối ưu chất lượng hình ảnh và thời gian render.
  • Vận dụng đặt ánh sáng, tạo chất liệu cũng như góc camera cho việc hoạt ảnh, kết xuất hình ảnh nội thất, ngoại thất.
  • Kết xuất hình ảnh thành các thành phần và tổng hợp thành ảnh kết quả.
 
3. Đối tượng tham dự: Dành cho mọi đối tượng yêu thích đồ họa, thiết kế, dựng mô hình 3D, mô hình kiến trúc nội thất, ngoại thất.
 
4. Chứng nhận: Học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ cấp
 
5. Thời lượng khóa học:  100 giờ
 • Module 1: Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max (60 giờ)
 • Module 2: Kết xuất hình ảnh nội ngoại thất với V-Ray (40 giờ)
 
6. Điểm mạnh của khóa học:
 • Môn học Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max, mang đến cho người học kiến thức cơ bản về dựng mô hình 3D, hiệu chỉnh, tạo chất liệu, chiếu sáng, sử dụng camera, hoạt ảnh và kết xuất.
 • Môn học Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max,Mang đến cho người học kiến thức sử dụng V-Ray trong việc kết xuất hình ảnh nội thất, ngoại thất chất lượng.
 • Cách tiếp cận theo dạng bài tập hướng dẫn từng bước.
 • Học viên được học và thực hành dựa trên các sáng tạo của cá nhân mong muốn.
 • 100% thời gian học trực tiếp trên phòng Lab hiện đại.
 • Giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế 3D chuyên nghiệp.
 • Số lượng sinh viên của lớp học được bố trí không nhiều hơn 24 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực.
 
7. Nội dung chương trình:
 
Module 1: Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max (60 giờ)
Giới thiệu Autodesk 3Ds Max 2016
1. Tìm hiểu các thành phần giao diện của 3Ds Max
2. Sử dụng các điều khiển trong việc tạo hoặc hiệu chỉnh các đối tượng
3. Sử dụng và tùy chỉnh các phím tắt trong 3Ds Max
4. Tùy chỉnh màu sắc các thành phần trong cảnh
Các đối tượng cơ bản – phần 1
1. Tạo các đối tượng cơ bản
2. Hiệu chỉnh các đối tượng cơ bản
3. Sử dụng công cụ phản gương (Mirror) và canh chỉnh (Align)
4. Thực hành
a. Tạo ngôi đền
b. Tạo bộ bàn ghế
Các đối tượng cơ bản – phần 2
1. Tạo các đối tượng cơ bản
2. Hiệu chỉnh các đối tượng cơ bản
3. Sử dụng các công cụ: Boolean và Array
4. Thực hành
a. Khinh khí cầu
b. Nhà kho
Thao tác với Spline – phần 1
1. Tạo các hình 2D
2. Hiệu chỉnh đường (spline)
3. Thay đổi bezier các đường
4. Thao tác với transform center
5. Thực hành
Tạo các hình 2D. Hiệu chỉnh điểm, đoạn, sử dụng các điều khiển bezier. Sử dụng các transform center
Thao tác với Spline – phần 2
1. Tạo các đối tượng bằng cách sử dụng các hình 2D khác nhau
2. Tạo các đối tượng bằng cách xoay một hình 2D
3. Tạo các đối tượng bằng cách đẩy khối (loft) một hình 2D dọc theo đường dẫn
4. Thực hành
a. Tạo chiếc bàn và cái bình
b. Tạo cột đèn đường
Lofting, Xoắn (Twisting), và Biến đổi (Deforming) các đối tượng
1. Loft các đối tượng spline dọc theo đường dẫn
2. Thay đổi chế độ hiển thị da (skin)
3. Thay đổi các cấp độ đường dẫn
4. Thêm các hình 2D khác nhau vào đối tượng loft
5. Khắc phục hiện tượng bị xoắn từ các đối tượng loft
6. Sử dụng các công cụ biến đổi khác nhau cho đối tượng loft
7. Thực hành
a. Tạo đối tượng 3D từ các hình 2D
b. Tạo đối tượng loft
c. Sử dụng các deformation hiệu chỉnh đối tượng loft
Biên tập chất liệu: Tạo chất liệu
1. Tạo chất liệu trong thư viện chất liệu
2. Áp dụng các thuộc tính ambient và diffuse cho chất liệu
3. Áp chất liệu cho đối tượng
4. Kết xuất hình ảnh
5. Thực hành
a. Áp chất liệu cho đèn giao thông
b. Áp chất liệu gỗ, thủy tinh, … cho đối tượng
Biên tập chất liệu: Texture Maps – Phần 1
1. Áp dụng texture maps
2. Áp dụng bump maps
3. Thực hành: Tạo chất liệu cho bàn cờ
Biên tập chất liệu: Texture Maps – Phần 2
1. Tạo chất liệu trong suốt (transparent)
2. Áp dụng transparent maps cho đối tượng
3. Tạo chất liệu procedural maps
4. Thực hành: Tạo chất liệu cho bình hoa
Biên tập chất liệu: Điều khiển texture maps
 
Module2: Kết xuất hình ảnh nội ngoại thất với V-Ray (40 giờ)
Giao diện người dùng và V-Ray Frame Buffer
1. Thiết lập plug-ins và V-Ray
2. Các thành phần điều khiển V-Ray khác nhau
3. Các tùy chọn của V-Ray Frame Buffer
4. Kết xuất hình ảnh với V-Ray Frame Buffer
Các hệ máy Render (Render Engines)
1. Khám phá các chức năng V-Ray RT cung cấp
2. Khám phá các chức năng V-Ray cung cấp
Lấy mẫu hình ảnh (Sampling)
1. Hiệu chỉnh các thiết lập trong việc lấy mẫu hình ảnh
2. Thiết lập tối ưu chất lượng hình ảnh và thời gian render
Ánh sáng với V-Ray – Phần 1
1. Sử dụng ánh sáng V-Ray chiếu sáng khung cảnh
2. Các loại ánh sáng: Khối cầu (Sphere), mặt phẳng (Plane), dĩa (Disk), và lưới (Mesh)
3. Chiếu sáng với ánh sáng chuẩn trong 3Ds Max
4. Chiếu sáng với V-Ray Ambient
Ánh sáng với V-Ray – Phần 2
1. Chiếu sáng với hình ảnh sử dụng ánh sáng V-Ray Dome
2. Chiếu sáng với V-Ray IES
3. Chiếu sáng khung cảnh với hệ thống V-Ray Sun and Sky
Chiếu sáng toàn cầu (Global Illumination) – Phần 1
1. Giới thiệu chiếu sáng toàn cầu
2. Thiết lập chiếu sáng toàn cầu cho ngoại thất
3. Tối ưu chiếu sáng toàn cầu trong nội thất
Chiếu sáng toàn cầu (Global Illumination) – Phần 2
1. Hiệu ứng tụ quang
2. Sử dụng Inrardiance Map trong việc kết xuất hoạt ảnh
Máy ảnh (Camera)
1. Thiết lập thông số cho Physical Camera cho việc kết xuất hình ảnh
2. Hiệu ứng hình ảnh với Physical Camera: Chuyển động nhòe (Motion Blur), và Độ sâu trường ảnh (Depth of Field)
Chất liệu V-Ray – Phần 1
1. Tạo chất liệu thông dụng với vật liệt V-Ray
2. Tạo chất liệu trong mờ với V-Ray FastSSS2 và V-Ray Skin
Chất liệu V-Ray – Phần 2
1. Tạo chất liệu vải với V-Ray 2-Sided
2. Tạo chất liệu phức hợp với V-Ray Blend
3. Tạo chất liệu với màu ngẫu nhiên
Hiệu ứng môi trường
1. Sử dụng V-Ray Aerial Perspective và V-Ray Environment tạo hiệu ứng môi trường như sương, khói.
Hình học động (Dynamic Geometry)
1. Thêm chi tiết cho đối tượng bằng cách sử dụng hình ảnh với V-Ray Displacement Modifier
2. Sử dụng V-Ray Proxy trong việc tối ưu hóa bộ nhớ cho các cảnh
3. Sử dụng V-Ray Instancer để phân tán các thể hiện của V-Ray Proxy
4. Tạo cỏ với V-Ray Fur
Kết xuất ảnh thành phần
1. Kết xuất hình ảnh thành những thành phần khác nhau
2. Tổng hợp các hình ảnh thành phần cho ra kết quả cuối cùng
Bài tập 1: Chiếu sáng ngoại thất
Bài tập 2: Chiếu sáng nội thất
Bài tập cuối môn: Chiếu sáng ngoại thất, nội thất.