Thông báo tuyển dụng của công ty Huy Nam
 Công ty Cổ phần Thiên Quân tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đồ họa trên máy vi tính (2D)
 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CTY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
 Công ty MekongData tuyển dụng Nhân viên thiết kế đồ họa
 Photobank Việt Nam đang có nhu cầu tuyển Nhân Viên Photoshop
 Công ty TNHH Bao bì Cường Đại tuyển Nhân viên thiết kế bao bì nhựa
 Lalamove HCMC tuyển Graphic Designer
 Công ty TNHH Agency Spring Việt Nam tuyển Layout Designer
 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT VÀ DESIGNER
 Vitop Media Mekong tuyển nhân viên Thiết kế Đồ họa