LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện (Arena)

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 27/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/01/2023 - 27/05/2024
Giờ học: Thứ 2, 4, 6, từ 18:00 - 21:00
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 28/05/2024
Giờ học: 18:00-21:00, thứ 3, 5, 7.
Thông tin khác:
Đăng ký